Technopark Kralupy VŠCHT / GEMA s.r.o.

Technopark Kralupy VŠCHT / GEMA s.r.o.

Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. a jeho výzkumná skupina se zabývá zejména vývojem zařízení a postupů pro korozní monitoring, vývojem kovových a organických povlaků pro protikorozní ochranu kovů a studiem a ochranou materiálů proti poškození vyvolanému atomárním vodíkem.

Většina projektů je financovaná průmyslovými podniky z České republiky a ze zahraničí. Na konferenci bude hovořit o vývoji zařízení, které bude sloužit pro monitoring korozivity atmosfér a bude využíváno například pro ochranu objektů kulturního dědictví, dopravovaného zboží, elektronických zařízení a prvků dopravní infrastruktury. Zařízení se vyvíjí ve spolupráci se společností Gema z Unhoště, kterou SIC pomohlo najít.