WOODRISE s.r.o. / UCEEB ČVUT

WOODRISE s.r.o. / UCEEB ČVUT

Ing. Martin Volf, Ph.D. je autor konceptu Envilop a vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí univerzitního centra energeticky efektivních budov.

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva a může sloužit jako náhrada tzv. Boletických panelů, užívaných od šedesátých let dvacátého století. Envilop je také pro novou výstavbu budov s nenosným obvodovým pláštěm, typicky menších občanských staveb a vyrábí se i ve variantě požární a akustické. Je nabízena nevýhradní licence k výrobě systému Envilop a aktuálním držitelem této licence je firma Woodrise, s.r.o., která vznikla jako univerzitní spin-off.